Restauratie

Bent u van plan om een historische woning te renoveren of te restaureren? Restauratie- en conservatieopdrachten vormen een specifiek domein binnen onze activiteiten.

Wij zoeken steeds naar een evenwicht tussen een deskundig uitgevoerde restauratie en wonen met alle moderne comfort, zonder dat de strenge reglementering van Monumentenzorg uit het oog wordt verloren. Zo kan een oud woonhuis opnieuw bruikbaar worden naar de huidige normen van comfortabel wonen zonder verlies aan historische eigenheid.

Restauratiewerken zijn jammer genoeg meestal zeer arbeidsintensief en wegen budgettair ook zwaarder dan traditionele renovaties. Vanuit verschillende overheidsinstantie gaan dan ook tal van subsidieregelingen uit. Naast het voorbereidend onderzoek, de dossieropmaak en werfopvolging, helpen wij u ook graag doorheen de procedures voor de subsidieaanvragen.