Werkwijze

Voorontwerp

Wij starten elke opdracht met een vrijblijvend gesprek en eventueel een bezoek aan het te bebouwen terrein of een bestaand pand in geval van verbouwing of restauratie. Tijdens dit gesprek wordt een eerste inschatting van de situatie gemaakt en uw bouwwensen en mogelijkheden nagegaan.

Na toekenning van de opdracht leveren wij aan de hand van voorgaande gesprekken, de stedenbouwkundige voorschriften, het vooropgestelde budget en de technische haalbaarheid, een voorontwerp. We bezorgen u dit  zowel in grondplan als in beeld, zodat u zich volledig visueel kan inleven in het voorgestelde ontwerp.
 

Bouwaanvraagdossier

Pas wanneer u tevreden bent met het voorontwerp, gaan we over tot het opmaken van het bouwaanvraagdossier. Indien nodig overleggen we op voorhand met de dienst Ruimtelijke Ordening of het ontwerp volledig voldoet aan alle eisen, zodat u later niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Na aflevering van de vergunning of eventueel al voordien, stellen we een uitvoeringsdossier op met de uitvoeringsplannen, bestek en opmeting. Wij contacteren de nodige aannemers en overlopen met hen de planning zodat de werken elkaar correct opvolgen en de bouwtijd tot een minimum wordt beperkt.
 

Werfopvolging

Door middel van regelmatige werfbezoeken volgen wij de werken nauwgezet en overleggen we met u over de vorderingen.
  • VERBOUWING VARSENARE
  • VERBOUWING KNESSELARE