Restauratie

Van plan om een historische woning te restaureren? Restauratie- en conservatieopdrachten vormen een specifiek domein binnen onze activiteiten.

Wij zoeken bij dit type werken naar een evenwicht tussen een deskundig uitgevoerde restauratie en wonen met alle moderne comfort, zonder dat de strenge reglementering van Monumentenzorg uit het oog wordt verloren. Zo kan een oud woonhuis opnieuw bruikbaar worden volgens de huidige normen van comfortabel wonen, zonder verlies aan historische eigenheid.

 

Restauratiewerk Brugge Genthof
Restauratie Carmerstraat Brugge
Restauratie in de Rodestraat in Brugge

Restauratiewerken zijn jammer genoeg meestal zeer arbeidsintensief en wegen budgettair ook zwaarder dan traditionele renovaties. Vanuit verschillende overheidsinstantie gaan dan ook tal van subsidieregelingen uit. 

Naast het voorbereidend onderzoek, de dossieropmaak en werfopvolging, helpen wij je ook graag doorheen de verschillende aanvraagprocedures.