Voorontwerp

Wij starten elke opdracht met een vrijblijvend gesprek en eventueel een bezoek aan je bouwgrond of huidige woning. Tijdens dit gesprek wordt een eerste inschatting van de situatie gemaakt en je bouwwensen en mogelijkheden nagegaan. 

Na toekenning van de opdracht leveren wij aan de hand van onze gesprekken, de stedenbouwkundige voorschriften, het vooropgestelde budget, en de technische haalbaarheid, een voorontwerp. We bezorgen je dit zowel in grondplan als in beeld. Op die manier kan je je volledig visueel inleven in het voorgestelde ontwerp.

 

 

Aanvraag omgevingsvergunning

Pas wanneer je tevreden bent met het voorontwerp, gaan we over tot het opmaken van het dossier aanvraag omgevingsvergunning. Indien nodig overleggen we op voorhand met de dienst Ruimtelijke Ordening of het ontwerp voldoet aan alle eisen, zodat je later niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 

Na aflevering van de vergunning of eventueel al voordien, stellen we een uitvoeringsdossier op met de uitvoeringsplannen, bestek en opmeting. Wij contacteren de nodige aannemers en overlopen met hen de planning zodat de werken elkaar vlot opvolgen en de bouwtijd tot een minimum wordt beperkt.

 

Werfopvolging

Door middel van regelmatige werfbezoeken volgen wij de werken nauwgezet op en overleggen we over de vorderingen.